Historian havinaa

Lippukunnan perustaminen

Partiopoikalippukunnan perustamista valmisteleva neuvotteleva kokous pidettiin 19.5.1967. Paikalla olivat tuolloin kirkkoherra Eero Parvio, Varsinais-Suomen partiopoikapiiristä Kalevi Kuusinen ja Aleksi Uusiniemi, vanhempien edustajat David Lindberg, Esko Lavonen, Eelis ja Irmeli Salminen ja Matti Klemi sekä Paraisten suomalaisessa keskikoulussa toimineen Varsinais-Suomen Samoilijat lippukuntaan kuuluneen Kärppä-vartion edustajina Erik
Hellberg, Jukka Sevon, Jouko Valtonen sekä Hans Ranta-Aho. Lippukunta päätettiin perustaa heti, mutta virallinen vahvistaminen jätettiin syksyyn.
Kärppävartion yhdeksästä pojasta koulutettaisiin vartionjohtajia uuteen lippukuntaan ja suomalainen seurakunta toimisi lippukunnan taustayhteisönä. Perustava kokous järjestettiin 1.10.1967 seurakuntakodilla. Tuolloin paikalla oli edellä mainittujen lisäksi Leif Ekholm, Hans
Kronlöf, Erkki Alexandersson, Max Enroth, Juhani Lindberg, Mauri Lindberg, Lauri Parvio, Kari Ranta-Aho ja Risto Mattila. Väliaikaiseksi lippukunnanjohtajaksi valittiin Olavi Miettinen.

Alkuajat PaMeKo toimi yhtenä ns. koulutusvartiona, joka valmisti mm. rinkan. Vuoden 1968 keväällä pidettiin ensimmäinen vuosikokous, jossa lippukunnanjohtajaksi valittiin Seppo Hietavuo ja sihteeriksi Irmeli Salminen. Samana vuonna järjestettiin ensimmäinen kesäleiri Koupossa ja samalla muodostettiin kolme vartiota: Hirvi, Ilves ja Majavat. Syksyllä perustettiin vielä neljäs vartio – Karjut. Vuoden lopussa anottiin Suomen partiopoikajärjestöltä hyväksymistä ja merkitsemistä lippukuntaluetteloon. Anomuksessa mainittiin PaMeKoon kuuluvan 24 partiopoikaa (nyk. vartiolaisia), 1 eräpoika (nyk. vaeltaja), 4 partiojohtajaa, 6 vanhempainneuvoston jäsentä, 4 vartiota sekä 1 vartionjohtajaneuvosto. Tytöt pääsivät mukaan PaMeKoon 2.11.1971. Ensimmäiset tyttövartiot olivat Albatros, Tiira ja Pingviinit. Tonttuparvi (nyk. sudenpentutytöt) lippukuntaan perustettiin vasta vuonna 1975. Siili-parvi oli ensimmäinen aito tyttöryhmä, kun Kärpät-parvessa oli vielä sekä poikia, että
tyttöjä.

Leirejä ja retkejä

Omia leirejä PaMeKo on järjestänyt vuosittain ja piirin/järjestön leireillekin on yleensä osallistuttu innokkaasti. Lippukunta järjestää tyypillisesti joka vuosi oman kesäleirin ja oman talviretken. Vuonna 2017 aloitettiin uusi koko lippukunnan syysretkiperinne: Merikotkan syyssaalistus. Silloin tällöin kesäleirejä järjestetään yhdessä toisten lippukuntien kanssa, mm.
2002 ruotsinkielisten S:t Simons Sjöfararna ja Tammerfors Spejare -lippukuntien kanssa ja 2015 kaarinalaisen tyttölippukunnan Rajakivenkiertäjien kanssa. Yhteisiä leirejä järjestetään säännöllisesti myös oman alueen Kaarinan kymmenysten kanssa. Lisäksi PaMeKo osallistuu säännöllisesti Lounais-Suomen partiopiirin leireille. Tällaisia ovat esimerkiksi Lounais-Suomen partiopiirin joka 3. vuosi järjestämä perinteikäs Tammileiri, samoajien ja vaeltajien omat HuHu-leirit. Muita Lounais-Suomen partiopiirin yhteisiä leirejä ovat olleet mm. Reila 2009, Napakettu 2011, Piiru 2014 ja Tules 2016. Mukaan lähdetään aina myös Suomen partiolaisten suurleireille, viimeisimpinä Tarus 2004, Kilke 2010 ja Roihu 2016. Silloin tällöin
lippukunnan yksittäiset jäsenet ovat osallistuneet myös ulkomailla järjestetyille World Jamboree -suurleireille ja mm. samoajille ja vaeltajille tarkoitettuihin Rowerway -tapahtumiin.